Pergi ke kandungan utama

SuperStar Gemini

SuperStar Gemini 1
SuperStar Gemini縮小圖片, 角度1

Maklumat Penerbangan Tahunan

Tarikh dermaga Landfall masa berlepas jenis Mod operasi
2018-01-07 W2-3 10:00 14:00 國際線 母港 Turnaround
2018-01-10 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2018-01-12 W2-3 17:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2018-01-14 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2018-01-16 W2-3 07:00 14:00 國際線 母港 Turnaround
2018-01-19 W2-3 17:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2018-01-21 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2018-01-23 W2-3 07:00 14:00 國際線 母港 Turnaround
2018-01-26 W2-3 17:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2018-01-28 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2018-01-30 W2-3 07:00 14:00 國際線 母港 Turnaround
2018-02-02 W2-3 17:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2018-02-04 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
Data tertakluk kepada perubahan, sumber:Keelung Port Authority