ไปที่เนื้อหาหลัก

Hsin Haojing Motel

Hsin Haojing Motel 1
Hsin Haojing Motel縮小圖片, 角度1

Hsin Haojing Motel เป็นโมเต็ลแห่งแรกที่ถูกกฎหมายในเมือง Keelung ตั้งอยู่ใน

http://hipage.hinet.net/new-scenery