ไปที่เนื้อหาหลัก

Tai’an Citizen Farm

Tai’an Citizen Farm 1
Tai’an Citizen Farm 2
Tai’an Citizen Farm 3
Tai’an Citizen Farm縮小圖片, 角度1
Tai’an Citizen Farm縮小圖片, 角度2
Tai’an Citizen Farm縮小圖片, 角度3
ประสบการณ์ชีวิตในฟาร์มได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมสันทนาการใหม่สำหรับผู้อยู่อาศัยในเมืองที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับการทำฟาร์มฟาร์ม Citizen Tai'an มีที่ดินให้ผู้เข้าชมเช่า หน่วยสำหรับสวนผักแต่ละแห่งคือสิบปิง ผู้ที่สนใจสามารถเช่าสวนผักเพื่อสัมผัสประสบการณ์การทำฟาร์มด้วยตนเองและความสุขจากการเก็บเกี่ยวหลังจากทำงานหนักในฟาร์ม นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากมายเช่นชิตาเกะที่ปลูกด้วยไม้ไก่มันเทศและหน่อไม้ หากคุณต้องการสัมผัสกับความสนุกสนานของการทำฟาร์มและความสุขในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของคุณเองสถานที่แห่งนี้จะสนองความต้องการของคุณเพื่อกลับสู่ธรรมชาติ