ไปที่เนื้อหาหลัก

Longshun Tourist Orchard

Longshun Tourist Orchard 1
Longshun Tourist Orchard 2
Longshun Tourist Orchard縮小圖片, 角度1
Longshun Tourist Orchard縮小圖片, 角度2
Longshun Tourist Orchard ตั้งอยู่ที่ Malingken ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชส้มโอ, ขี้ผึ้งแอปเปิ้ล, มันเทศ, ซากุระตะวันออก, ไผ่เขียว, มันเทศ, กรานาดิลล่าและพิทยา ประมาณ 5 เฮกตาร์ สวนผลไม้ยังมีแมลงหลากหลายชนิดซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ นอกจากนี้ยังมีพืชน้ำเช่นเกาลัดและบัว เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการร่าง นอกจากนี้ Longshun Tourist Orchard ส่วนใหญ่ปลูกส้มและมีพื้นที่สังเกตด้วง สามารถจัดกิจกรรมครอบครัวหลายอย่างในฟาร์มเช่นใช้เฟินต้นเฟิร์นร่วมกันเพื่อบดขนมเค้กมันเทศ