ไปที่เนื้อหาหลัก

E Square

E Square 1
E Square縮小圖片, 角度1
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รัฐบาลเทศบาลเมืองKeelungเปลี่ยนอาคารเก่าของห้างสรรพสินค้าดองอันให้เป็นห้างสรรพสินค้าอเนกประสงค์และซับซ้อนและเข้าสู่ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในประเทศต่างๆเช่น Marugame, SUKIYA และ HAMA Sushi Shi Erguo, Keelung Harbour Canteen และ Qiaoyisi Kiln Roasting Kitchens นอกเหนือจากตลาดโต้รุ่ง Miaokou แล้ว E Square ยังเป็นหัวใจสำคัญของเมืองKeelung

นอกจากอาหารแล้ว E Square ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสำหรับครอบครัวเช่นพื้นที่สาธารณะสีเขียวชั้นบนสุดและลู่วิ่งทะเลเปิดโล่ง 200 เมตร PU ให้ผู้เข้าชมสามารถเดินชมทิวทัศน์เมือง Keelung ได้อย่างสะดวกสบาย