ไปที่เนื้อหาหลัก

Armstrong's Rifled Breech Loader

Armstrong's Rifled Breech Loader 1
Armstrong's Rifled Breech Loader縮小圖片, 角度1

ตั้งอยู่ในสวน Yizheng ได้รับการเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ Liu Mingchuan ผู้ว่าราชการของราชวงศ์ชิงและกฎญี่ปุ่นมีความยาว 5.55 เมตรหนัก 12 เมตริกตันมีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 8 นิ้วและมีช่วง 5 กิโลเมตรที่มีประสิทธิภาพ ผลิตโดยสหราชอาณาจักรเป็นปืนจริงขนาดใหญ่ทางซ้ายเท่านั้น