ไปที่เนื้อหาหลัก

Harbor Building

Harbor  Building 1
Harbor  Building縮小圖片, 角度1

สร้างขึ้นในยุคของการปกครองของญี่ปุ่นชื่อเดิมคือ "อาคารสำนักงานสัญญาท่าเรือ Keelung" ออกแบบโดย Suzuki Yoshiichi ช่างเทคนิคของสำนักขนส่งสำนักงานผู้ว่าการไต้หวัน การดำเนินงานท่าเรือ มันถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "อาคารท่าเรือ" ในปี 1947 และยังมีเจ้าหน้าที่ท่าเรือที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือจีหลงหลายแห่งที่นี่