ไปที่เนื้อหาหลัก

National Museum of Marine Science and Technology (NMMST)

National Museum of Marine Science and Technology (NMMST) 1
National Museum of Marine Science and Technology (NMMST) 2
National Museum of Marine Science and Technology (NMMST) 3
National Museum of Marine Science and Technology (NMMST)縮小圖片, 角度1
National Museum of Marine Science and Technology (NMMST)縮小圖片, 角度2
National Museum of Marine Science and Technology (NMMST)縮小圖片, 角度3
ใช้บัสเมือง  Keelung หมายเลข 103 มุ่งหน้าสู่ Badauzhi ลงที่ป้ายรถเมล์“ Clear Water Lane”

101 ไฮแลนด์: เปิดทุกวัน ในฐานะที่เป็นอุปกรณ์แสงสว่างคืนยังไม่สามารถใช้ได้คนควรจะระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเขา