ไปที่เนื้อหาหลัก

Keelung City Indigenous Cultural Hall

Keelung City Indigenous Cultural Hall 1
Keelung City Indigenous Cultural Hall 2
Keelung City Indigenous Cultural Hall 3
Keelung City Indigenous Cultural Hall縮小圖片, 角度1
Keelung City Indigenous Cultural Hall縮小圖片, 角度2
Keelung City Indigenous Cultural Hall縮小圖片, 角度3
หอวัฒนธรรมพื้นเมืองเมือง Keelung ตั้งอยู่ที่สะพาน Heping บนชั้นแรกเป็นศูนย์กิจกรรมและบนชั้นสามและสี่เป็นห้องโถงนิทรรศการที่แสดงมรดกทางวัฒนธรรมของ Amis และชนเผ่าพื้นเมืองอีก 13 เผ่า ชั้นห้าเชื่อมต่อกับ Indigenous Culture Square ซึ่งมีรูปปั้นพื้นเมืองบ้านแผ่นหินและเวทีชมวิวที่มีทิวทัศน์อันงดงามของท่าเรือ Keelung และ Keelung Islet
ถัดจากพิพิธภัณฑ์มีจัตุรัสวัฒนธรรมที่กว้างขวาง มันเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับคุณที่จะผ่อนคลายตัวเอง