ไปที่เนื้อหาหลัก

Fisheries Research Institute, Council of Agriculture

Fisheries Research Institute, Council of Agriculture 1
Fisheries Research Institute, Council of Agriculture 2
Fisheries Research Institute, Council of Agriculture 3
Fisheries Research Institute, Council of Agriculture縮小圖片, 角度1
Fisheries Research Institute, Council of Agriculture縮小圖片, 角度2
Fisheries Research Institute, Council of Agriculture縮小圖片, 角度3
สถาบันวิจัยประมงสภาการเกษตรก่อตั้งขึ้นในปี 2472 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปอาหารทะเลในไต้หวัน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองKeelungและมีศูนย์หกแห่งทั่วประเทศเพื่อตอบสนองต่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการการประมงที่ตั้งอยู่ในเมืองKeelungนั้นเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ห้องแสดงนิทรรศการประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มตัวอย่างและสิ่งประดิษฐ์พร้อมข้อมูลการพัฒนาการประมงในไต้หวัน