ไปที่เนื้อหาหลัก

Huzi Mountain Trail

Huzi Mountain Trail 1
Huzi Mountain Trail 2
Huzi Mountain Trail 3
Huzi Mountain Trail縮小圖片, 角度1
Huzi Mountain Trail縮小圖片, 角度2
Huzi Mountain Trail縮小圖片, 角度3
Huzi เส้นทางภูเขาเป็นสีเขียวและเขียวชอุ่ม บนเนินเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของสถานีรถไฟจีให้เส้นทางนี้มีทัศนียภาพที่สวยงามและมุมมองที่มองเผินๆของจีฮาร์เบอร์ เมื่อสภาพอากาศเป็นสิ่งที่ดีที่ เกาะ Keelungยังสามารถเห็นได้ เดินขึ้นที่คุณสามารถชมเกือบหนึ่งพัน 1000 รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมแขนและรูปปั้นพระพุทธรูปจากยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น มีสีขาวป้าย“จี” บิ๊กในภาษาอังกฤษบนเนินเขาที่เป็นสถานที่สำคัญของเมืองหลักคือ