ไปที่เนื้อหาหลัก

25-4 ปูเนยกุ้งหอม

25-4 ปูเนยกุ้งหอม 1
25-4 ปูเนยกุ้งหอม縮小圖片, 角度1

ปูเนยมีการระบุไว้ในขนมขบเคี้ยวจีหลง Miaokou ลูกค้าไม่สามารถหยุดชิมเนื้อปูด้วยเนยหนา ๆ นอกจากนี้เนื่องจากปูเนยและกุ้งหอมหัวใหญ่ลูกค้าก็เต็มใจที่จะทำมันโดยไม่ปรากฏตัวที่ด้านข้างถนน