ไปที่เนื้อหาหลัก

56 ผลไม้สด

56 ผลไม้สด 1
56 ผลไม้สด縮小圖片, 角度1

แผงขายน้ำผลไม้และนมผลไม้เป็นหลัก ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาพวกเขายังขายไอศกรีมถั่วเขียวที่มีรสชาติอร่อยและประณีต แต่ไม่หวานจนเกินไป