ไปที่เนื้อหาหลัก

ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

ตำรวจ

ชื่อองค์กร โทรศัพท์ ที่อยู่
สำนักงานตำรวจเมืองKeelung (02)2426-8181~5 No. 205, Xin 2nd Rd., Keelung City
กรมตำรวจเมืองKeelung (02)2422-2741 No. 22, Ren 5th Rd., Ren'ai Dist., Keelung City
กรมตำรวจเมืองKeelung (02)2421-1595 No. 193, Xin 2nd Rd., Xinyi Dist., Keelung City
กรมตำรวจเมืองKeelungเขตที่สาม (02)2455-8843 No. 142, Mingde 1st Rd., Qidu Dist., Keelung City
Keelung City กรมตำรวจย่านที่สี่ (02)2432-6366 No. 1, Xiding Rd., Zhongshan Dist., Keelung City
กรมตำรวจท่าเรือKeelung (02)2422-2177 No. 5-1, Zhongzheng Rd., Keelung City

บริการทางการแพทย์

ชื่อองค์กร โทรศัพท์ ที่อยู่
โรงพยาบาลกรรมสิทธิ์ผู้ไม่หวังผลกำไรไต้หวัน (02)2457-9101 No. 29, Yuanyuan Rd., Nuannuan Dist., Keelung City
โรงพยาบาล Tri-Service General, Keelung Civilian Administration Division, Xiao 2nd Rd. สาขา (02)2423-1735 No. 39, Xiao 2nd Rd., Ren'ai Dist., Keelung City
โรงพยาบาลเทศบาลKeelung (02)2465-2141 No. 282, Dongxin Rd., Xinyi Dist., Keelung City
โรงพยาบาล Tri-Service General กองบริหารพลเรือน Keelung สาขา Zhengrong St. (02)2463-3330 โรงพยาบาล Tri-Service General กองบริหารพลเรือน Keelung สาขา Zhengrong St.
โรงพยาบาลจิตเวชน่านกุง (02)2431-0023
(02)2432-5309
(02)2431-0082
No. 91, Jijin 1st Rd., Keelung City
โรงพยาบาลคุนหมิงใหม่ (02)2426-8106 No. 30, Zhongzheng Rd., Zhongzheng Dist., Keelung City
โรงพยาบาลวิต้า (02)2469-6688 No. 210, Diaohe St., Keelung City
โรงพยาบาลKeelungกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (02)2429-2525 No. 268, Xin 2nd Rd., Keelung City
โรงพยาบาล Keelung Chang Gung Memorial, เลคเลคเลค (02)2431-3131 No. 222, Maijin Rd., Anle Dist., Keelung City