ไปที่เนื้อหาหลัก

SEVEN SEAS VOYAGER

SEVEN SEAS VOYAGER 1
SEVEN SEAS VOYAGER縮小圖片, 角度1

เรือสำราญขนาดเล็กที่หรูหรา

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-03-04 E3-4 09:00 19:00 掛靠港 In Transit
2563-03-03 船席指泊會議決定 07:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority