ไปที่เนื้อหาหลัก

CALEDONIAN SKY

CALEDONIAN SKY 1
CALEDONIAN SKY縮小圖片, 角度1

ดึงดูดผู้เข้าชมชาวอังกฤษระดับสูง

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-03-19 E3-4 06:00 19:00 掛靠港 In Transit
2561-03-16 E3-4 06:00 21:30 國際線 掛靠港 In Transit
2562-06-23 船席指泊會議決定 07:00 20:00 國際線 掛靠港 In Transit
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority