ไปที่เนื้อหาหลัก

COSTA ATLANTICA

COSTA ATLANTICA 1
COSTA ATLANTICA縮小圖片, 角度1

ดาดฟ้าทั้งหมดที่มีสิบสองชั้นนั้นได้รับการตั้งชื่อโดยภาพยนตร์ของ Masters of Cinema Federico Fellini

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2562-03-31 船席指泊會議決定 08:00 12:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-07 船席指泊會議決定 07:00 15:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-11 船席指泊會議決定 14:00 20:00 國際線 母港 Turnaround
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority