ไปที่เนื้อหาหลัก

SUPERSTAR LIBRA

SUPERSTAR LIBRA 1
SUPERSTAR LIBRA縮小圖片, 角度1

บ้านพอร์ต: ปีนังมาเลเซีย

เข้าร่วมการล่องเรือ Star ในปี 2005

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority