ไปที่เนื้อหาหลัก

PACIFIC VENUS

PACIFIC VENUS 1
PACIFIC VENUS 2
PACIFIC VENUS縮小圖片, 角度1
PACIFIC VENUS縮小圖片, 角度2

ล่องเรือสำหรับผู้เยี่ยมชมระดับสูงของญี่ปุ่น

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-04-15 08:00 22:00
2560-12-31 08:00 19:00
2562-01-01 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-06-05 船席指泊會議決定 08:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority