ไปที่เนื้อหาหลัก

SUN PRINCESS

SUN PRINCESS 1
SUN PRINCESS 2
SUN PRINCESS縮小圖片, 角度1
SUN PRINCESS縮小圖片, 角度2

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2561-07-11 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-15 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-18 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-22 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-25 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-29 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-01 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-05 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-08 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-12 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-15 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-19 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-22 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-26 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-29 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-02 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-05 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-09 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-12 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-16 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-19 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-23 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-26 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-30 E2 07:00 10:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-24 船席指泊會議決定 13:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-27 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-01 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-03 船席指泊會議決定 07:00 19:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-06 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-15 船席指泊會議決定 06:00 15:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-21 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-24 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-28 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-29 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-31 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-04 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-07 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-11 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-14 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-18 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-19 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-21 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-25 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-28 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-01 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-04 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-08 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-11 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-15 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-18 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-22 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-23 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-25 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority