ไปที่เนื้อหาหลัก

SUPERSTAR AQUARIUS

SUPERSTAR AQUARIUS 1
SUPERSTAR AQUARIUS縮小圖片, 角度1

บ้านพอร์ต: คีลุง (ฤดูกาล: ทุกปีจากเมษายน - ตุลาคม), โฮมพอร์ต: จีน (ซานย่า) โฮมพอร์ต (ฤดูกาล: ทุกปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมปีหน้า)

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-01-01 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-01-05 E2-3 15:00 22:00 母港 Turnaround
2560-01-06 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-01-08 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-01-10 E2-3 15:00 21:00 母港 Turnaround
2560-01-12 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-01-13 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-01-15 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-01-19 E2-3 15:00 22:00 母港 Turnaround
2560-01-20 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-01-22 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-01-24 E2-3 15:00 21:00 母港 Turnaround
2560-01-26 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-01-27 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-01-29 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-02-02 E2-3 15:00 22:00 母港 Turnaround
2560-02-03 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-02-05 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-02-07 E2-3 15:00 21:00 母港 Turnaround
2560-02-09 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-02-10 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-02-12 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-02-16 E2-3 15:00 22:00 母港 Turnaround
2560-02-17 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-02-19 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-02-21 E2-3 15:00 21:00 母港 Turnaround
2560-02-23 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-02-24 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-02-26 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-03-02 E2-3 15:00 22:00 母港 Turnaround
2560-03-03 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-03-05 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-03-07 E2-3 15:00 21:00 母港 Turnaround
2560-03-09 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-03-10 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-03-12 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-03-16 E2-3 15:00 22:00 母港 Turnaround
2560-03-17 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-03-19 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-03-21 E2-3 15:00 21:00 母港 Turnaround
2560-03-23 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-03-24 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-03-26 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-03-30 E2-3 15:00 22:00 母港 Turnaround
2560-03-31 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-04-02 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-04-05 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-04-07 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-04-09 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-04-12 W2/3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-04-14 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-04-16 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-04-19 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-04-21 W2/3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-04-23 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-04-26 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-04-28 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-04-30 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-05-03 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-05-05 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-05-07 W2/3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-05-10 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-05-12 W2/3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-05-14 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-05-17 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-05-19 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-05-21 W2/3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-05-24 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-05-26 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-05-28 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-05-31 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-06-02 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-06-04 W2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-06-07 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-06-09 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-06-11 W2/3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-06-14 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-06-16 W2/3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-06-18 W2/3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-06-21 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-06-23 W2/3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-06-25 E2-3?? - W2-3?? 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-06-28 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-06-30 W2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-07-02 E2-3?? - W2-3?? 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-07-05 W2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-07-07 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-07-09 W2/3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-07-12 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-07-14 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-07-16 W2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-07-19 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-07-21 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-07-23 W2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-07-26 W2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-07-28 W2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-07-31 W2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-08-02 W2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-08-04 W2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-08-06 W2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-08-09 W2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-08-11 W2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-08-13 W2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-08-16 W2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-08-18 W2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-08-20 W2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-08-23 W2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-08-25 W2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-08-27 W2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-08-30 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-09-01 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-09-03 W2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-09-06 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-09-08 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-09-10 W2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-09-12 W2-3 12:00 20:00 母港 Turnaround
2560-09-16 E2-3 07:00 14:00 母港 Turnaround
2560-09-17 W2-3 15:00 20:00 母港 Turnaround
2560-09-20 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-09-22 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-09-24 W2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-09-27 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-09-29 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-10-01 W2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-10-04 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-10-06 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-10-08 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-10-11 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-10-13 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-10-15 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-10-18 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-10-20 16:00 22:00
2560-10-22 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-10-25 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-10-27 E2-3 16:00 22:00 母港 Turnaround
2560-10-29 11:00 17:00
2560-10-31 E2-3 08:00 14:00 母港 Turnaround
2560-11-02 16:00 22:00
2560-11-03 E2-3 17:00 22:00 母港 Turnaround
2560-11-05 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-11-07 E2-3 07:00 14:00 母港 Turnaround
2560-11-09 15:00 22:00
2560-11-10 E2-3 17:00 22:00 母港 Turnaround
2560-11-12 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-11-14 E2-3 07:00 14:00 母港 Turnaround
2560-11-16 16:00 22:00
2560-11-17 E2-3 17:00 22:00 母港 Turnaround
2560-11-19 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-11-21 E2-3 07:00 14:00 母港 Turnaround
2560-11-23 15:00 22:00
2560-11-24 E2-3 17:00 22:00 母港 Turnaround
2560-11-26 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-11-28 E2-3 07:00 14:00 母港 Turnaround
2560-11-30 16:00 22:00
2560-12-01 E2-3 17:00 22:00 母港 Turnaround
2560-12-03 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-12-05 E2-3 07:00 14:00 母港 Turnaround
2560-12-07 15:00 22:00
2560-12-08 E2-3 17:00 22:00 母港 Turnaround
2560-12-10 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-12-12 E2-3 07:00 14:00 母港 Turnaround
2560-12-14 16:00 22:00
2560-12-15 E2-3 17:00 22:00 母港 Turnaround
2560-12-17 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-12-19 E2-3 07:00 14:00 母港 Turnaround
2560-12-21 15:00 22:00
2560-12-22 E2-3 17:00 22:00 母港 Turnaround
2560-12-24 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2560-12-26 E2-3 07:00 14:00 母港 Turnaround
2560-12-28 16:00 22:00
2560-12-29 E2-3 17:00 22:00 母港 Turnaround
2560-12-31 E2-3 11:00 17:00 母港 Turnaround
2561-01-02 E2-3 07:00 14:00 國際線 母港 Turnaround
2561-01-05 E2-3 17:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-01-06 W2-3 17:00 23:00 國際線 母港 Turnaround
2561-02-09 W2-3 08:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-02-11 W2-3 10:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-02-13 W2-3 07:00 14:00 國際線 母港 Turnaround
2561-02-16 W2-3 17:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-02-18 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-02-20 W2-3 07:00 14:00 國際線 母港 Turnaround
2561-02-23 W2-3 17:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-02-25 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-02-27 W2-3 07:00 14:00 國際線 母港 Turnaround
2561-03-02 W2-3 17:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-03-04 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-03-06 W2-3 07:00 14:00 國際線 母港 Turnaround
2561-03-09 W2-3 17:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-03-11 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-03-13 W2-3 07:00 14:00 國際線 母港 Turnaround
2561-03-16 W2-3 17:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-03-18 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-03-20 W2-3 07:00 14:00 國際線 母港 Turnaround
2561-03-23 W2-3 17:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-03-25 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-03-27 W2-3 07:00 14:00 國際線 母港 Turnaround
2561-03-30 W2-3 17:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-01 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-04 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-06 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-08 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-11 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-13 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-15 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-18 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-20 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-22 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-27 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-29 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-02 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-04 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-06 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-09 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-11 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-13 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-16 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-18 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-20 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-25 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-27 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-30 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-01 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-03 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-06 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-08 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-10 W2-3 11:00 15:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-27 W3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-29 W3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-01 W3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-03 W3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-05 W3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-08 W3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-10 W3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-12 W3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-15 W3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-17 W3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-19 W3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-22 W3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-24 W3 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-26 W3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-08-31 W3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-02 W3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-05 W3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-07 W3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-09 W3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-12 W3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-14 W3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-16 W3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-19 W3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-21 W3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-23 W3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-26 W3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-28 W3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-09-30 W3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-10-03 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-10-05 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-10-07 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-10-10 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-10-12 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-10-14 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-10-17 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-10-19 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-10-21 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-10-24 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-10-26 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-10-28 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-10-30 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-01 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-02 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-04 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-06 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-08 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-09 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-11 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-13 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-15 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-16 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-18 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-20 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-22 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-23 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-25 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-27 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-29 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-30 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-02 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-04 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-06 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-07 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-09 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-11 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-13 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-14 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-16 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-18 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-20 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-21 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-23 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-25 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-27 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-28 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-30 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-01 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-03 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-04 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-06 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-08 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-10 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-11 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-13 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-15 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-17 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-18 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-20 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-22 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-24 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-25 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-27 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-29 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-31 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-01 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-03 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-05 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-07 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-08 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-10 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-12 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-14 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-15 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-17 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-19 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-21 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-22 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-24 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-26 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-28 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-01 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-03 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-05 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-07 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-08 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-10 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-12 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-14 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-15 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-17 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-19 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-21 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-22 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-24 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-26 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-28 船席指泊會議決定 14:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-29 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-31 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-03 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-05 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-07 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-10 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-12 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-14 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-17 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-19 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-21 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-24 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-26 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-28 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-01 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-03 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-05 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-08 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-10 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-12 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-15 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-17 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-19 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-22 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-24 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-26 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-29 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-31 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-02 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-05 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-07 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-09 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-12 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-14 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-16 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-19 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-21 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-23 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-26 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-28 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-30 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-03 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-05 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-07 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-10 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-12 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-14 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-17 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-19 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-21 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-24 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-26 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-28 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-31 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-02 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-04 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-07 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-09 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-11 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-14 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-16 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-18 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-21 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-23 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-25 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-28 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-08-30 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-01 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-04 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-06 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-08 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-11 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-13 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-15 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-18 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-20 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-22 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-25 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-27 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-09-29 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-02 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-04 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-06 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-09 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-11 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-13 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-16 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-18 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-20 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-23 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-25 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-27 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-30 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-01 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-03 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-05 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-07 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-08 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-10 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-14 船席指泊會議決定 15:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-15 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-17 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-19 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-21 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-22 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-24 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-28 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-29 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-01 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-03 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-05 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-06 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-08 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-12 船席指泊會議決定 15:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-13 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-15 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-17 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-19 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-20 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-22 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-26 船席指泊會議決定 15:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-27 船席指泊會議決定 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-29 船席指泊會議決定 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-31 船席指泊會議決定 15:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority