ไปที่เนื้อหาหลัก

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND 1
DEUTSCHLAND縮小圖片, 角度1

สถานที่ถ่ายทำหลักของซีรีย์เยอรมันชื่อดัง 'Dream Ship' และเต็มไปด้วยนักกีฬาที่รู้จักกันในชื่อ 'London 2012 Germany Boat'

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority