ไปที่เนื้อหาหลัก

Aida bella

Aida bella 1
Aida bella縮小圖片, 角度1

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-03-30 E3-4 08:00 18:00 掛靠港 In Transit
2560-04-08 E3-4 08:00 18:00 掛靠港 In Transit
2562-03-28 船席指泊會議決定 08:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-04-05 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-04-13 船席指泊會議決定 08:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2563-03-12 船席指泊會議決定 08:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2563-03-20 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority