ไปที่เนื้อหาหลัก

NORWEGIAN JEWEL

NORWEGIAN JEWEL 1
NORWEGIAN JEWEL縮小圖片, 角度1

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2561-04-09 E3-4 07:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-05-03 E3-4 08:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-10-10 船席指泊會議決定 09:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-04-19 船席指泊會議決定 07:00 04:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-05-02 船席指泊會議決定 08:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2563-04-22 船席指泊會議決定 08:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority