ไปที่เนื้อหาหลัก

AZAMARA JOURNEY

AZAMARA JOURNEY 1
AZAMARA JOURNEY縮小圖片, 角度1

เรือสำราญข้ามช่องแคบตรงข้ามลำแรกที่ไม่เช่าเหมาลำในปี 2014

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority