ไปที่เนื้อหาหลัก

NIPPON MARU

NIPPON MARU 1
NIPPON MARU縮小圖片, 角度1

ล่องเรือหรูระดับนานาชาติ

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-04-20 E2 07:00 16:00 掛靠港 In Transit
2561-04-16 E2 08:00 16:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-04-16 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-04-18 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 掛靠港 In Transit
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority