ไปที่เนื้อหาหลัก

Costa Fortuna

Costa Fortuna 1
Costa Fortuna縮小圖片, 角度1

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-02-26 08:00 16:00
2560-03-03 08:00 16:00
2560-03-06 08:00 16:00
2560-03-11 08:00 16:00
2560-03-14 08:00 16:00
2560-03-16 07:00 16:00
2560-03-19 07:00 16:00
2560-03-22 07:00 16:00
2560-03-27 09:00 18:00
2560-04-01 08:00 16:00
2560-06-16 E2-3 08:00 16:00 母港 Turnaround
2560-06-19 E2-3 08:00 17:00 母港 Turnaround
2560-06-23 E2-3 08:00 17:00 母港 Turnaround
2560-06-24 07:00 16:00
2560-06-27 E2-3 08:00 17:00 母港 Turnaround
2560-06-30 08:00 16:00
2560-07-05 E2-3 10:00 19:00 母港 Turnaround
2560-07-10 E2-3 09:00 18:00 母港 Turnaround
2560-07-13 08:00 16:00
2560-07-15 E2-3 10:00 16:00 母港 Turnaround
2560-11-08 E2-3 10:30 16:00 母港 Turnaround
2560-11-11 E2-3 08:00 17:00 母港 Turnaround
2560-11-15 E2-3 07:00 16:00 母港 Turnaround
2560-11-19 W2-3 07:00 16:00 母港 Turnaround
2560-12-29 08:00 16:00
2561-01-06 E2-3 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2561-01-09 E2-3 08:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-01-12 E2-3 08:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-01-16 E2-3 07:00 12:00 國際線 母港 Turnaround
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority