ไปที่เนื้อหาหลัก

Europa

Europa 1
Europa縮小圖片, 角度1

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-03-16 E3-4 11:00 17:00 掛靠港 In Transit
2560-03-21 E3-4 08:00 19:00 掛靠港 In Transit
2562-03-27 船席指泊會議決定 06:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority