ไปที่เนื้อหาหลัก

Europa 2

Europa 2 1
Europa 2縮小圖片, 角度1

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2561-04-10 E2 08:00 19:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-01-08 船席指泊會議決定 08:00 19:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-04-25 船席指泊會議決定 08:00 20:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-05-15 船席指泊會議決定 07:00 19:00 國際線 掛靠港 In Transit
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority