ไปที่เนื้อหาหลัก

OCEAN DREAM

OCEAN DREAM 1
OCEAN DREAM縮小圖片, 角度1

ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวและนักเรียน

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-03-29 07:00 20:00
2560-12-31 W2-3 16:00 16:00 掛靠港 In Transit
2560-12-31 W2-3 16:00 16:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-01-12 E3-4 09:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-05-12 E3-4 07:00 23:00 國際線 掛靠港 In Transit
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority