ไปที่เนื้อหาหลัก

Ovation of the Sea

Ovation of the Sea 1
Ovation of the Sea縮小圖片, 角度1

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-03-03 07:00 21:00
2560-03-09 07:00 21:00
2560-04-23 11:00 20:00
2560-10-27 07:00 17:00
2560-11-10 W16 06:00 19:00 掛靠港 In Transit
2560-11-12 07:00 18:00
2561-10-11 船席指泊會議決定 10:00 19:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-04-12 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority