ไปที่เนื้อหาหลัก

Seabourn Sojourn

Seabourn Sojourn 1
Seabourn Sojourn縮小圖片, 角度1

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-04-26 E3-4 08:00 18:00 掛靠港 In Transit
2561-04-27 E3-4 08:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-04-25 船席指泊會議決定 08:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority