ไปที่เนื้อหาหลัก

MAJESTIC PRINCESS

MAJESTIC PRINCESS 1
MAJESTIC PRINCESS縮小圖片, 角度1

ในช่วงฤดูร้อนปี 2560 เรือธงซึ่งเปิดประตูสู่เอเชียได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับแขกชาวเอเชียและรวมองค์ประกอบระหว่างประเทศและวัฒนธรรมจีนเข้าด้วยกัน ยุคทองจะต้อนรับแขกของเธอด้วยห้องโดยสารใหม่ที่สวยงามความบันเทิงสไตล์ลาสเวกัสและอาหารต้นตำรับและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ทั่วโลก

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-06-30 E3-4 07:00 18:00 掛靠港 In Transit
2561-03-26 E2-3 11:00 18:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-01 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-08 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-11 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-17 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-21 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-24 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-04-28 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-01 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-05 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-08 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-12 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-15 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-19 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-22 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-26 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-30 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-05 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-09 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-12 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-16 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-19 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-23 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-30 E2-3 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-03 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-07 E2 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-12 E2 07:00 12:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-15 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-18 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-20 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-21 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-23 船席指泊會議決定 09:00 19:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-26 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-28 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-01 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-04 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-07 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-08 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-11 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-17 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-20 船席指泊會議決定 09:00 19:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-23 船席指泊會議決定 09:00 19:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-28 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-01 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-04 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-08 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-14 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-17 船席指泊會議決定 09:00 19:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-20 船席指泊會議決定 09:00 19:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-22 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-25 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-29 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-02 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-05 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-06 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-08 船席指泊會議決定 09:00 19:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-09 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-11 船席指泊會議決定 09:00 19:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-13 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-16 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority