ไปที่เนื้อหาหลัก

MINERVA

MINERVA 1
MINERVA縮小圖片, 角度1

โดยเฉพาะสำหรับผู้มาเยือนระดับสูงจุดเด่นในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority