ไปที่เนื้อหาหลัก

COSTA VICTORIA

COSTA VICTORIA 1
COSTA VICTORIA縮小圖片, 角度1

ล่องเรือสกายคลาสสปาสไตล์ปอมเปอีล้ำสมัยและ Space Museum atrium

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority