ไปที่เนื้อหาหลัก

MATSU STAR

MATSU STAR 1
MATSU STAR縮小圖片, 角度1

เรือข้ามฟากปกติแล่นระหว่าง Keelung และ Matsu

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority