ไปที่เนื้อหาหลัก

VOLENDAM

VOLENDAM 1
VOLENDAM縮小圖片, 角度1

ตั้งชื่อตามเมืองดัตช์

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-03-23 E3-4 14:00 18:00 掛靠港 In Transit
2560-11-04 E3-4 08:00 22:00 掛靠港 In Transit
2561-03-20 W16 08:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority