ไปที่เนื้อหาหลัก

SAPPHIRE PRINCESS

SAPPHIRE PRINCESS 1
SAPPHIRE PRINCESS縮小圖片, 角度1

Sister ship: Diamond Princess หนึ่งในเรือสำราญชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-01-12 07:00 20:00
2560-05-02 E2-3 07:00 16:00 母港 Turnaround
2560-05-05 07:00 17:00
2560-05-07 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-05-08 07:00 17:00
2560-05-11 07:00 17:00
2560-05-12 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-05-14 07:00 17:00
2560-05-18 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-05-21 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-05-25 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-05-28 07:00 17:00
2560-06-01 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-06-04 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-06-08 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-06-11 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-06-15 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-06-18 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-06-22 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-06-25 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-06-29 07:00 17:00
2560-07-02 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-07-06 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-07-09 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-07-13 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-07-16 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-07-20 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-07-23 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-07-27 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-07-30 E2-3 13:00 20:00 母港 Turnaround
2560-08-03 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-08-06 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-08-10 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-08-13 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-08-17 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-08-20 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-08-24 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-08-27 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-08-31 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-09-03 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-09-07 07:00 17:00
2560-09-10 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-09-12 E2-3 14:00 19:00 母港 Turnaround
2560-09-15 E2-3 14:00 17:00 母港 Turnaround
2560-09-21 07:00 17:00
2560-09-24 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-09-27 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-09-28 07:00 17:00
2560-09-30 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-10-01 07:00 17:00
2560-10-03 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-10-05 07:00 17:00
2560-10-07 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-10-08 07:00 17:00
2560-10-10 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-10-14 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-10-18 E2-3 07:00 16:00 母港 Turnaround
2560-11-03 E2-3 07:00 15:00 母港 Turnaround
2560-11-06 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-11-09 E2-3 07:00 17:00 母港 Turnaround
2560-11-12 E2-3 07:00 10:00 母港 Turnaround
2561-12-31 船席指泊會議決定 07:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2563-04-27 船席指泊會議決定 07:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2563-05-07 船席指泊會議決定 07:00 23:00 國際線 母港 Turnaround
2563-05-29 船席指泊會議決定 07:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority