ไปที่เนื้อหาหลัก

SUPERSTAR VIRGO

SUPERSTAR VIRGO 1
SUPERSTAR VIRGO縮小圖片, 角度1

เรือสำราญขนาดใหญ่ที่สุดในเรือ Sister ของ Star Cruises: Norwegian Spirit

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-06-01 16:00 22:00
2560-06-03 14:00 22:00
2560-06-10 W2-3 08:00 15:00 母港 Turnaround
2560-06-15 W2 08:00 15:00 母港 Turnaround
2560-06-20 E2-3 09:00 15:00 母港 Turnaround
2560-06-25 W2 08:00 15:00 母港 Turnaround
2560-06-30 E2-3 09:00 21:00 母港 Turnaround
2560-07-02 W2-3 08:00 13:00 母港 Turnaround
2561-03-08 E2-3 12:00 21:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-03-13 E2-3 12:00 21:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-03-18 E2-3 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-03-23 E2-3 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-03-28 E2-3 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-04-02 E2-3 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-04-07 E2-3 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-04-12 E2-3 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-04-17 W2-3 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-04-22 E2-3 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-04-27 E2-3 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-05-02 E2-3 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-05-07 E2-3 09:30 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-05-12 W2-3 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-05-17 E2-3 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-05-22 W2-3 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-05-27 E2-3 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-06-01 E2-3 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-06-10 E2-3 09:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-06-13 E2-3 15:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-15 E2-3 15:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-17 E2-3 11:00 18:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-20 E2-3 15:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-22 E2-3 15:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-24 E2-3 11:00 18:00 國際線 母港 Turnaround
2561-06-29 E2-3 15:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-01 E2 11:00 18:00 國際線
2561-07-06 E2 15:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-08 E2 11:00 18:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-11 E2 15:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-13 E2 15:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-15 11:00 18:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-20 E2 15:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-22 W3 11:00 18:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-25 W3 15:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-07-27 E2 15:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-29 船席指泊會議決定 15:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-31 船席指泊會議決定 13:00 20:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-03 船席指泊會議決定 15:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-04-07 船席指泊會議決定 16:00 23:00 國際線 母港 Turnaround
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority