ไปที่เนื้อหาหลัก

NAUTICA

NAUTICA 1
NAUTICA縮小圖片, 角度1

สร้างใหม่ในปี 2014

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-02-22 E2-3 07:00 17:00 掛靠港 In Transit
2561-03-14 E3-4 10:00 20:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-03-30 E3-4 08:00 19:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-03-09 船席指泊會議決定 07:00 16:00 國際線 掛靠港 In Transit
2563-03-20 船席指泊會議決定 07:00 19:00 國際線 掛靠港 In Transit
2563-04-23 船席指泊會議決定 06:00 19:00 國際線 掛靠港 In Transit
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority