ไปที่เนื้อหาหลัก

Silver Whisper

Silver Whisper 1
Silver Whisper縮小圖片, 角度1

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-03-03 E2 13:00 23:00 掛靠港 In Transit
2562-02-24 船席指泊會議決定 08:00 19:00 國際線 掛靠港 In Transit
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority