ไปที่เนื้อหาหลัก

DIAMOND PRINCESS

DIAMOND PRINCESS 1
DIAMOND PRINCESS縮小圖片, 角度1

Sister ship: Sapphire Princess หนึ่งในเรือสำเภาขนาดใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิก

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-04-14 E3-4 07:00 18:00 掛靠港 In Transit
2560-05-17 E3-4 07:00 18:00 掛靠港 In Transit
2560-05-30 07:00 17:00
2560-06-02 E3-4 07:00 16:00 掛靠港 In Transit
2560-06-14 07:00 18:00
2560-06-27 E3-4 07:00 18:00 掛靠港 In Transit
2560-07-09 07:00 17:00
2560-07-10 W16 07:00 17:00 掛靠港 In Transit
2560-07-18 07:00 17:00
2560-10-30 07:00 17:00
2560-11-06 E3-4 07:00 18:00 掛靠港 In Transit
2560-11-16 E3-4 07:00 17:00 掛靠港 In Transit
2561-05-17 W16 07:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-05-31 E3-4 07:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-06-12 E3-4 07:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-07-24 E3 4 07:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-10-27 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-10 船席指泊會議決定 09:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-18 船席指泊會議決定 09:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-11-26 船席指泊會議決定 09:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-04 船席指泊會議決定 09:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-12-12 船席指泊會議決定 07:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-09 船席指泊會議決定 07:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-02-19 船席指泊會議決定 09:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-02-27 船席指泊會議決定 09:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-03-07 船席指泊會議決定 09:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-03-15 船席指泊會議決定 09:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-03-23 船席指泊會議決定 09:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-05-14 船席指泊會議決定 07:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-05-15 船席指泊會議決定 07:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-05-29 船席指泊會議決定 07:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-06-02 船席指泊會議決定 07:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-07-06 船席指泊會議決定 06:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-07-06 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-07-24 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-10-11 船席指泊會議決定 08:00 23:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-26 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-11-09 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-12-04 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-20 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2562-12-28 船席指泊會議決定 07:00 19:00 國際線 母港 Turnaround
2563-01-15 船席指泊會議決定 07:00 23:00 國際線 母港 Turnaround
2563-01-31 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2563-02-09 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2563-02-17 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2563-02-25 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2563-03-04 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2563-03-12 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2563-05-27 船席指泊會議決定 07:00 18:00 國際線 母港 Turnaround
2563-06-10 船席指泊會議決定 07:00 18:00 國際線 母港 Turnaround
2563-06-22 船席指泊會議決定 07:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2563-10-12 船席指泊會議決定 07:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2563-12-04 07:00 17:00 母港 Turnaround
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority