ไปที่เนื้อหาหลัก

SuperStar Gemini

SuperStar Gemini 1
SuperStar Gemini縮小圖片, 角度1

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2561-01-07 W2-3 10:00 14:00 國際線 母港 Turnaround
2561-01-10 W2-3 16:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-01-12 W2-3 17:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-01-14 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-01-16 W2-3 07:00 14:00 國際線 母港 Turnaround
2561-01-19 W2-3 17:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-01-21 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-01-23 W2-3 07:00 14:00 國際線 母港 Turnaround
2561-01-26 W2-3 17:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-01-28 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
2561-01-30 W2-3 07:00 14:00 國際線 母港 Turnaround
2561-02-02 W2-3 17:00 22:00 國際線 母港 Turnaround
2561-02-04 W2-3 11:00 17:00 國際線 母港 Turnaround
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority