ไปที่เนื้อหาหลัก

ASUKAⅡ

ASUKAⅡ 1
ASUKAⅡ縮小圖片, 角度1

เรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-12-04 E2-3 08:00 17:00 掛靠港 In Transit
2561-12-02 船席指泊會議決定 08:00 20:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-02-25 船席指泊會議決定 08:00 21:00 國際線 掛靠港 In Transit
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority