ไปที่เนื้อหาหลัก

NATCHAN RERA

NATCHAN RERA 1
NATCHAN RERA縮小圖片, 角度1

ล่องเรือระหว่างไทเปและผิงถานการออกแบบตัวถังคู่ ด้วยการหยุดลมโดยเฉลี่ยเจ็ดถึงสิบสองระดับทนต่อคลื่นในรูปแบบความสูงสี่ถึงเจ็ดเมตร。

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority